A 6 hónap időtartamú tervezett projektünk alatt az alábbi 3 tevékenységet kívánjuk megvalósítani a vendéglóipari egységünk színvonalának fejlesztése és a kontaktmentes vendéglátás kialakítása miatt a járványhelyzetet követően:

  • új eszköz beszerzése (Marc-Tech 4x50 folyadék/élelmiszer adagoló és csomagoló gépsor)
  • képzés (Problémamegoldási készségeket fejlesztő tréning - 5 fő (50 óra), Hatékony együttműködés a csoportban - 6 fő (50 óra))
  • tanácsadás (Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása - 50 óra, Vállalati pénzügyi tanácsadás - 50 óra)

A vendéglátóipari egységünk szolgáltatásának bővítését a koronavírus okozta 3 hónapos leállás indította el, amelyben egyrészt a jövőbeni, hasonló egészségügyi helyzetre (pl. „vírus második hulláma”) kívánunk felkészülni, másrészt egészségügyi helyzettől függetlenül is az önkiszolgáló-elvitelre építő kontaktmentes vendéglátásunk eredményeképpen a kiszolgálási folyamataink is meggyorsulhatnak, a vendégkörünk bővülhet, a bevételeink növekedhetnek. Mindezt a Marc-Tech 4x50 folyadék-élelmiszer adagoló és csomagoló/palackozó gépsor révén kívánjuk megvalósítani, amelynek működtetéséhez elengedhetetlen a humán erőforrás megléte (pl. tartályok töltése, folyamatos műszaki szempontú figyelem). Az eszköz semmiképpen sem jelenti a vendéglátás területéből történő humánerő-kivonást, sőt az eszköz működtetéséhez, folyamatos felügyeletéhez hatványozott, szakszerű tudással rendelkező munkavállalók alkalmazása szükséges. Mindezzel a projektben történő foglalkoztatotti létszámra vonatkozó kötelező vállalásunkat is erősíteni kívánjuk.

Az eszközbeszerzés önmagában nem jelentheti szervezetünk vendéglátási területének fejlesztését, ha a kontaktmentes vendéglátás kialakításához, az új szolgáltatási terület megjelenéséhez nem kapcsoljuk hozzá a humánerőforrás- és szervezeti fejlesztést. Ennek következtében kívánjuk a munkavállalóinkat képezni, vállalkozásunkat pedig szervezeti és pénzügyi-üzleti menedzsment területen fejleszteni.

Képzéseink: a hatékony együttműködés elképzelhetetlen a vendéglátási területen, amely révén a szolgáltatás értékteremtő folyamattá növi ki magát. A vendégek kiszolgálása kizárólag megfelelő pontosságú és hatékonyságú kommunikációval és együttműködéssel valósulhat meg. Működés szempontjából hasonló a problémamegoldási készségek fejlesztése, amelynek részét képezi a vendégekkel történő megfelelő „ügykezelés”, probléma- és konfliktusmegoldás is.

Tanácsadási terület: A kontaktmentes vendéglátás kialakításával egy teljesen új tevékenység és folyamat épül be a vendéglátás mindennapi működésébe. Az ehhez szükséges átállásnál a szervezeti struktúrát is felül kell vizsgálni, az eddig szervezett folyamatokat optimalizálni, átalakítani. A külső tanácsadás olyan területekre fog rávilágítani a szervezetfejlesztési területünkön, amelyeket jelen pillanatban még nem látunk. Ebből adódóan kiemelt jelentőségű a projekt és a megfelelő szervezeti működés szempontjából az igénybe vett szolgáltatás. Ugyanilyen jelentőséggel kell számolni a pénzügyi tervezés során is, amelyen kiemelten kell kezelni az alábbi területeket:

  • pénzügyi, illetve hatékonysági mutatók összehasonlításán alapuló vállalati működési hatékonyságjavítás;
  • a cégstruktúrát érintő átalakítások pénzügyi hatásainak, lehetőségeinek elemzése;

A külső szakértőktől a felvázolt területekkel kapcsolatban kívánunk magas színvonalú szakmai tanácsadást igénybe venni.

A projekttel célunk munkavállalóink foglalkoztatásának biztosítása, vállalkozásunk gazdasági versenyképességének javítása, innovatív, korszerű megoldások vendéglátási területbe történő beépítése.


Kedvezményezett neve: BEST IRODA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szerződött feltételesen visszatérítendő támogatás összege: 15 474 025 Ft
Támogatás mértéke: 70%
A projekt fizikai befejezése: 2021. december 31.
Projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.8-20-2020-01046